Krišs - Puadkāsti [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Puadkāsti [Nov. 3rd, 2008|09:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Man ir tas prieks jums ziņot, ka nemaz nav tik traki ar balss sintēzi. Līdz šim biju pārliecināts, ka angliski vēl kaut kas notiek, bet latviski jau nu gan nekā nav. Nupat atklāju, ka Tildes vārdnīca 2008 piedāvā brīnišķīgu izrunātāju - Visvari (pieejams caur Options->Dictionary Speech Configuration). Latvisku tekstu tas izrunā gandrīz perfekti, pat vārdus, kuru noteikti vārdnīcā nav.

Ja tas tā turpināsies… klausīt paraudziņu

LinkLeave a comment