Krišs - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Puadkāsti Nov. 3rd, 2008|09:19 pm

misame

Man ir tas prieks jums ziņot, ka nemaz nav tik traki ar balss sintēzi. Līdz šim biju pārliecināts, ka angliski vēl kaut kas notiek, bet latviski jau nu gan nekā nav. Nupat atklāju, ka Tildes vārdnīca 2008 piedāvā brīnišķīgu izrunātāju - Visvari (pieejams caur Options->Dictionary Speech Configuration). Latvisku tekstu tas izrunā gandrīz perfekti, pat vārdus, kuru noteikti vārdnīcā nav.

Ja tas tā turpināsies… klausīt paraudziņu

Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.