Krišs - Lasu no etiķetes [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Lasu no etiķetes [Jul. 16th, 2008|10:36 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

(Lasu cilvēka dvēseles lietošanas instrukciju)

Uzsākot dzīvi fiziskā ķermenī, jūs uzņematies atbildību par tā veselību. Atcerieties, grāmatā aprakstītie dzīves stāsti ir tikai demonstrācija, tos izpilda speciāli apmācīti aktieri. Lūdzu, nemēģiniet to atkārtot vienatnē bez iepriekšējas sagatavošanās. Atcerieties, neuzmanīgi rīkojoties, jūsu pārvaldītais fiziskais ķermenis var nomirt.

Krecelīgā rokrakstā apakšā rakstīts (”diemžēl tā var gadīties arī tad, ja rīkojies uzmanīgi”)

LinkLeave a comment