Krišs - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Lasu no etiķetes Jul. 16th, 2008|10:36 pm

misame

(Lasu cilvēka dvēseles lietošanas instrukciju)

Uzsākot dzīvi fiziskā ķermenī, jūs uzņematies atbildību par tā veselību. Atcerieties, grāmatā aprakstītie dzīves stāsti ir tikai demonstrācija, tos izpilda speciāli apmācīti aktieri. Lūdzu, nemēģiniet to atkārtot vienatnē bez iepriekšējas sagatavošanās. Atcerieties, neuzmanīgi rīkojoties, jūsu pārvaldītais fiziskais ķermenis var nomirt.

Krecelīgā rokrakstā apakšā rakstīts (”diemžēl tā var gadīties arī tad, ja rīkojies uzmanīgi”)

Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.