Krišs - Par galiem [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Par galiem [Jun. 13th, 2008|08:53 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Atklāju matemātisku funkciju, kas apraksta dzīves jēgu, izrādās, tā ir konstante vārdā “viens”. Un ideja ir pavisam vienkārša, viens tu piedzimsti un viens tu mirsti. Pārējam, kas pa vidu, nav nozīmes. Tāpēc varam pieņemt, ka funkcija ir konstanta un arī visu mūžu tu esi viens. To pierāda arī empīriski dati.

LinkLeave a comment