Krišs - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Krišs

[ website | naivist.net ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Par galiem Jun. 13th, 2008|08:53 pm

misame

Atklāju matemātisku funkciju, kas apraksta dzīves jēgu, izrādās, tā ir konstante vārdā “viens”. Un ideja ir pavisam vienkārša, viens tu piedzimsti un viens tu mirsti. Pārējam, kas pa vidu, nav nozīmes. Tāpēc varam pieņemt, ka funkcija ir konstanta un arī visu mūžu tu esi viens. To pierāda arī empīriski dati.

Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.