mis_sarajevo

(no subject)

Oct. 14th, 2017 | 12:02 pm
From:: mis_sarajevo

Kāds nedzīvo mājā/nezina māju, kurai ir ne pārāk grezna, bet tāda 20.gs. sākuma trepju telpa?
Bez liftiem un plastmasas logiem.

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: