mtldd ([info]mtldd) wrote on February 14th, 2020 at 01:48 am
Hmm, kàpēc kļūdas vai nu ir vai nav jāaizmirst? Kļūdas rodas mācoties - nevajag aizmirst, bet vajag padomāt, kas nogāja greizi un ko no šīs situācijas var mācīties un sev un savai nākotnei. tas tā, ja mēs tiešam par kļūdām, kas rodas mūsu rīcības rezultātā, nevis ārējām nejaušībām, ko nevar mainīt
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: