Heda ([info]heda) wrote on January 12th, 2020 at 04:51 pm
Kāpēc viņam jācenšas? Kad viņi šķirsies un dalīs mantu, tik un tā aplamās par ļauno, balto patriarhu, lai kā arī nebūtu centies.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: