restart ([info]restart) wrote on March 9th, 2018 at 10:42 pm
No tādiem cilvēkiem, kuri neiniciē socializāciju, mēdz būt bail. Šķiet, ka, viņus traucējot, tā kļūst par uzbāšanos.

Tā vismaz ir man. Reizēm es sev pārkāpju pāri un cenšos socializēties, bet bieži man pietrūkst motivācijas to darīt.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: