mazaa_mija - paris Cité, 5 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

paris Cité, 5 [Mar. 20th, 2017|02:01 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
šodien beidzot ietusēju ar vietējiem – austrāļiem (sic!) , krieviem, vāciešiem un austriešiem, more to come
linkpost comment