mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 22nd, 2015|02:51 pm

porkus
nu atnākušā gadsimta eksperti spožā apgaismībā aizvērtām acīm pāšpārliecināti tolerēdami paši sevi peldās grāvī otrā ceļa pusē

ja par amatierismu maksā grašus (labāk gan vērdiņus), tad tas nav nekāds amatierisms
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: