mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 15th, 2015|03:21 am

blond
Jocīgi, mes tieši šodien bijām pWrsteigtas, cik ļoti mierīgi cilvēki dzivo tāk
Lāk. Daudzi veikali ir vaļā, un vaļA ir gandrīz visi kridziņi un restorāni, cilveki sēž, šd, dzer un izliekas, ka nekas nav noticis. Ap 12 naktī bijWm Reoublikas laukumā, cilvku pavisam maz.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: