mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 10th, 2015|02:00 pm

mazaa_mija
skdrs, ka tikai ietaisīju, un kamēr nedēļu strīķēšu ielas Parīzē man kimčī safermentēsies
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: