mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 8th, 2015|12:21 pm

teja


un vēl viņas nāve man ir iedvesusi kaut kādas bailes, man visu laiku gribas ticēt, ka ar gadiem viss tikai kļūst labāk, vismaz tā es redzu savu dzīvi, kā izniršanu no tumsas, un es negribu zināt, ka vecumā atkal nāks bēdas, atkal kļūt tik trauslam, ka jādara sev gals pēc sūdīgas recenzijas
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: