mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 20th, 2015|09:42 pm

dooora
skau-kakau!
Tinte ļoti laba. un Deivītis arī bi lielisks.
tagad ap'kaļ kūniņā, bomžu dīvu–dīvānā.
bet citādi līvi dzīvi.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: