mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 6th, 2015|09:40 am

zazis
kā tu uz pupiem krāsu pamanījies dabūt? neticas, ka tu pa kluso biji izmetusies plika, tur tak auksti.
kapāti sīpoli palīdz labāk kā "titāniks".
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: