mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 19th, 2015|03:19 pm

rasbainieks
jā, jā un vēlvienreiz jā
galangaliņš ir jāizstrādā, es paredzu arī šajā mājsaimniecībā tomku vakarā (un kad pie čili ingvera vietā pieliek galangalu, arī ir ļoti kruta)
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: