mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 19th, 2015|03:18 pm

zimbabve
o, forši, ja tiek pie svaiga galangala, es reizēm izlīdzos ar pastu burciņā. Garša nudien atšķiras.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: