mazaa_mija - November 20th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 20th, 2015

kulinārie sasniegumi [Nov. 20th, 2015|06:14 pm]
vakar pamanījos izcept beef steak sate, tādu, ka ar dakšiņu var nokniebt, nē, tādu, kas pats sadalās un mutē kūst
linkpost comment

[Nov. 20th, 2015|08:53 pm]
šodien dragājot naudas darbu noklausījos bārta diskusiju un vienkārši afigēju par to tumsonību kādā mums piedāvā dzīvot tā saucamie experti, lai kas viņi arī nebūtu! tik nenormāli iesprostoti aizgājušā gadsimta priekšsattos, pārliecības pilni peldas savā liekulībā, tad saņēmos un izgāju no mājas, jo parasti atbraucot no kkurienes kādas pāris dienas nekur neeju un ne arvienu nekomunicēju, jo rezerves izsmeltas, un tad mēs runājām, ne tikai par šo diskusiju, bet vispārējo situāciju, kaut vai brīvostas projektu, kas manuprāt, ir pilnīgs ārprāts un amatierisma kalngals, bet visa spožā elite ir piedalījusies un pat ar to lepojās, tiešām?? to pāris grašu dēļ tu esi gatavs pārdoties un izlikties…
lūk no tā man ir bail

tāpēc rīt iešu uz atbildīga mākslinieka manifestu ne uz ko necerot
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 20th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]