mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kulinārie sasniegumi Nov. 20th, 2015|06:14 pm

mazaa_mija
vakar pamanījos izcept beef steak sate, tādu, ka ar dakšiņu var nokniebt, nē, tādu, kas pats sadalās un mutē kūst
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: