mazaa_mija - November 14th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2015

[Nov. 14th, 2015|03:20 am]
Esmu Parīzē, fuck visas pārtijas nokancelējās jo visi sēdēja telefonos, mēs sēdējām uz laivas un no visām ka tā ir drošākā vieta un lai neejam nekur! Negājām arī, tik mēģinājām izdzert bupi sausu , bet noraustījos braukt mājās un palien. Draudziņi piedāvāja nokrašot viņu gtiņā!

Posted via Journaler.
link2 comments|post comment

Gultā ar publisheru [Nov. 14th, 2015|08:47 pm]
Šorīt pamodos Barbaras gultā, kas atrodas tieši aiz Grand Palais, tad gājām noskaidrot, kāda ir situācija - paskats bija diezgan baiss, visur bruņota apsardze, gandrīz neviena cilvēka, man liekas ka tik tukšu Parīzi vēl nebiju redzējusi, tā saņēmu drosmi un ielīdu metro, atbraucu mājās pārģērbties un braucu atpakaļ satikt draudziņus, principā neviens ne par ko citu nerunāja, kā par vakardienu. Un ir jocīgi redzēt kādas ir cilvēku reakcijas - vieni ir pārbijušies, citi pilnīgi satriekti, bet nu vispār sajūta ir dīvaina, šodien Vēro izdomāja ballīti neatcelt, jo mums kopā ir jāvairo labā enerģija! Tā kā tā mums te iet. Jā ParisPhoto ir oficiāli noslēdzies, pat īsti nesācies, tā kā visi muzeji un oficiālās/publiskās iestādes ir slēgtas nekas cits neatliek kā tusēt
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]