mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 14th, 2015|03:20 am

mazaa_mija
Esmu Parīzē, fuck visas pārtijas nokancelējās jo visi sēdēja telefonos, mēs sēdējām uz laivas un no visām ka tā ir drošākā vieta un lai neejam nekur! Negājām arī, tik mēģinājām izdzert bupi sausu , bet noraustījos braukt mājās un palien. Draudziņi piedāvāja nokrašot viņu gtiņā!

Posted via Journaler.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: