mazaa_mija - November 8th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 8th, 2015

kitchen [Nov. 8th, 2015|09:12 pm]
Šodien kādas 2 stundas pavadīju virtuvē – uztaisīju kimči, samarinēju vakardienas slow cooked gaļiņu ar sojas mērci, čillī, sezama eļļu un ķiplokiem, kas vienkārši kūst mutē, un vēl uzvirināju Tom Kha Gai, esmu gatava noskatīties Haute Cuisine un nenoslīkt siekalās
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 8th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]