mazaa_mija - September 27th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 27th, 2015

[Sep. 27th, 2015|02:36 pm]
Jau trešo dienu uz jautājumu ko šodien darīji? Lepni atbildu - neko! Superīga sajūta, visi aizņemti skraida ar saviem portfolio, a es tik dzeru vīnu un muldu, šitā muldoties esmu savaldzinājusi kkādu franču mākslas kritiķi un man tagad ir sarunāts randiņš Parīzē, lai dzertu šampi, bet šodien mazā pilsētele ir kā izslaucīta, visi ir notinušies, nu labi gandrīz visi, bet man nevienu nevajag

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 27th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]