mazaa_mija - November 12th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 12th, 2010

kontrast duša [Nov. 12th, 2010|01:20 am]
šodien dušā biju 3 reizes –no rīta karstā, mājās braucot ledus aukstā gaismas un debesu noiza pavadījumā, un tad izlejot ūdeni no zābakiem atkal karstā
linkpost comment

Wind speed - 29 (m/s), Rain- 6.9 (mm/1h) [Nov. 12th, 2010|01:43 am]
šodien pīpēju istabā, jo √ejš visu tāpat izpūš cauri, vējš tā gaudo, ka pat nedzird kā peles čabinās, vai tās arī ir pārbijušās? un nolīdušas pagrīdē, nē bēniņos
linkpost comment

[Nov. 12th, 2010|01:52 am]
bet vispār holandieši ir pārbijušies, jo goverments māksliniekus apsaukā par parzītiem un vairs nedod fondiem budžeta naudu
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 12th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]