mazaa_mija - November 11th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 11th, 2010

[Nov. 11th, 2010|02:29 am]
mani mīļākie zaļie zabāki šodien pie mājas durvīm burtiski izjuka. bija jau arī laiks, kaut gan vēl nesen saņēmu komplimentus par smukajiem zābakiem, un ko man tagad darīt? ietērpties pinīgi, šitajā kā viņu sauca hitlerjugend outfitā ar papēžiem, un ja nu līst lietus tad vispār pilns komplekts, tādai man būs jābrauc prezentēties – ex soviet union
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 11th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]