mazaa_mija - November 4th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2010

dilemma [Nov. 4th, 2010|09:19 pm]
– barukt vai nebraukt skatīties Marshall Allen un James Harrar – es pat nezinu, kā to nosaukt – performanci? Fonā psihodēlisks kino, kā liecina anotācija Paradžānova un Tarkovska blends, un dzīvajā āfrikas muzons (saksofona izpildījumā?), bet ārā plosās vētra un lietus, Doo sāp aknas un viņš ar mani nekur neies, atkal man būs jākuļas pa tumsu un lietu vienai, bet...a ko tad, tupēt atkal cibā, strādāt jau nu man tāpat negribas, kā jau visu dienu!
linkpost comment

[Nov. 4th, 2010|09:26 pm]
aizbraucu šodien uz izstādes atklāšanu, nu smalkā tādā vietā – Fomā, a tur vispār panīkums, apmēram stundu bija jāgaida, jo nebija pabeigatas karināt bildes, un tad arī, nu variet arī iet uz to nākamo stāvu, a tur kaut kā ļoti vāji tas viss man izskatījās, nu nezinu, pagrīdē vismaz kaut kāda dzīvība

P.S. jābrauc laikam to harraru skatīties
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]