mazaa_mija - November 3rd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2010

[Nov. 3rd, 2010|08:19 pm]
šodien man vajadzēja izpildīt pilnu dienu, bet viss izgriezās savādāk, kad ritenim (atkal jau!!!!!) vismaz 3x nokrita ķēde, un es nokavēju vismaz 2 vilcienus, sapratu, ka nav vērts lauzties aizslēgtās durvīs, uzknibināju atpakaļ ķēdi, un braucu meklēt skvotu, kur to sataisīt. Tas deva veselu brīvu dienu, ko vēltīju neiborhuda padziļinātai izpētei. Bļin! pirmajā veikalā jau iztērēju visu piķi par pāris šmotkām un tas bija tikai sākums! Šitajā rajonā dzīvojot es beidzot sapratu, ko nozīmē, gribu kaut ko tādu, nu vot tādu, un aizej vienkārši un tas tur stāv, nu par cenām neizteikšos, tur atkal jāskatās, vai arī jāsāk meklēt, ha ha! un man ritenim zaķis nomainīja pakaļējo riteni un tagad nekas neļum, nekratās, nešvīkst un nav jābaidās nomaukties tumsā, jāiziet vēl kādi bāri iečekot šodien. Stilīgajā Čhocolate bārā var dzert vīnu, bet kafija ir baigais draņķis
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]