mazaa_mija - Gatavošanās J.G.svinībām [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gatavošanās J.G.svinībām [Dec. 18th, 2006|01:41 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Esmu izrotājusies, kā jaungada eglīte.
Kā jau katru gadu....
linkpost comment