magnolia - July 11th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 11th, 2019

[Jul. 11th, 2019|11:47 am]
kā palīdzēt ārzemju pensionāriem pāriet ielu vietā, kur neviens nekad neapstājas. iet pāri ielai ar sejas izteiksmi,- man nav ko zaudēt, es dzīvoju LV. ielas vidū apstāties, pārpīt bizi, pagaidīt, kad viņi tikuši pāri. priekškars.
linkpost comment

[Jul. 11th, 2019|07:08 pm]
..jaună palodze nu gluži tāda, ka instagramos var likt. kaķīts sagaidīja lepns, visu izrādīja, it kā pati būtu taisījusi. šobrīd cītīgi apdzīvo.
linkpost comment

[Jul. 11th, 2019|08:12 pm]
..par cilvēku dabu un ka skuju dots devējam atdodas. man ir viena kā iedomājos draudzene, kuru reizes 3 ielūdzu uz botānisko dārzu, kad man pagājušogad bija abonements. (t.i.iespēja ielūgt kādu par brīvu) šogad ir viņai.. 3x esmu uzprasījusies..un domājiet, viņa ir kaut reizi aizvedusi? skuju. visādi šādi sīkumi graužas ădā. par tēmu kā māku izvēlēties vienpusējas jūtas.
link14 comments|post comment

[Jul. 11th, 2019|10:05 pm]
..tā bija stipri dziļa bērnība, kad patika eolika, rajončika akustika pī pī pī, veru logus ciet.
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 11th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]