magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 3rd, 2019|12:34 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
hei, kāds kaut ko ir dzirdējis vai saticis jūzeri rāvējslēdzējs kopš 21.11.2019.? kāds zina viņa atrašanās vietu un kur viņš pazudis?
linkpost comment