maga - [entries|archive|friends|userinfo]
maga

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 18th, 2012|03:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
karstums nav lietus sezonas traucēts. ir lipīga nakts bez vēja, 24 grādi un Japānai tuvojas taifūns.
LinkLeave a comment