chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 21st, 2020|09:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tas brīdis ir pienācis, es meklēju kaut ko realitātē, bet man met ārā tikai datorspēles
(vai siltumnīcu var uzcelt iekštelpās)
linkpost comment