chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 21st, 2020|09:07 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
es realitāti iemīlēju, kad beidzot nokļuvu līdz viņas kvantiem.
linkpost comment