chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 27th, 2020|09:26 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
šobrīd šķiet neiedomājami, ka jebkad būtu bijusi kaut kur citur, nevis šeit.
laiks vēl tā, bet telpu es vispār nespēju aptvert, rauj jumtu.
linkpost comment