chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 25th, 2020|11:50 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
no otras puses, šis man ir 8.pavasaris šajā pilsētā, un līdz šim nebiju pamanījusi, ka kaut te ziedētu.
linkpost comment