chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 11th, 2019|05:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tā kā eksperimentēju ar dažādiem ķermeņa lietošanas stāvokļiem, vēlos šo nedēļu pasludināt par nesmaidīšanas nedēļu - nestarot vairāk laipnības nekā reāli jūtu attiecīgajā brīdī, jo, man liekas, es par daudz cenšos izskatīties laipna un atvērta un tērēju par daudz enerģijas - protestējot pret resting bitch kultūru, kurā esmu uzaugusi.
linkpost comment