chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 13th, 2018|03:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
domas ir ieslēgtas valodā, ar visiem 17 (kā nu kurā valodā) darbības vārdu laikiem
bet fiziskās sajūtas var tikai būt vai nebūt, vai mainīties, tām nav dažādu jābūtības formu
linkpost comment