chatsurmatable - [entries|archive|friends|userinfo]
lilja_brik

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 13th, 2018|03:07 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tikko atkal atklājās, ka tas, kas man likās neatrisināma problēma, bija pārpratums, kas radies tādēļ, ka manam prātam ir tendence neuzticēties cilvēkiem. es tiešām gribētu to mainīt. protams, cilvēki pārsvarā ir egoistiski un mani nemīl, bet nav tā, ka viņi man speciāli gribētu kaut ko sliktu darīt. viņiem arī ir ētikas normas un taisnīguma izjūta. pat visnarcistiskākajiem un noslēgtākajiem. es to visu padaru daudz sliktāku nekā tas ir.
šis blogs lēnām izvēršas ļoti neglīts.
linkpost comment