(no subject)

« previous entry | next entry »
Jun. 29th, 2011 | 10:35 pm

Lasot Kvantu Psiholoģiju radās interesanta doma par materiālās realitātes neesamību (tradicionālajā šā vārda nozīmē) - jeb mūsu uztveres ietekmi uz šo realitāti, un kā šo koncepciju metaforiski saprast. Pieņemot, ka ārpus mūsu materiālās pasaules eksistē garīgā, mēs varam uz šo garīgo pasauli skatīties, kā uz "eksistējošo materiālo pasauli (to, ko redzam apkārt)" un uz šajā garīgajā pasaulē esošo materiālo pasauli, kā uz "mūsu materiālajā pasaulē (ko redzam apkārt) izveidoto internetu". Un šādi skatoties mūsu materiālā pasaule eksistē/neeksistē/tiek mūsu uztveres ietekmēta tāpat, kā "internets eksistē/neeksistē/tiek mūsu uztveres ietekmēts".
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}