gargantijs - rapa nui [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

rapa nui [Nov. 20th, 2020|10:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
sapņoju par melanēziju un nevēlos nosprāgt nekad neredzējis klusā okeāna viļņus. uz manas planētas ir tāds milzīgs ūdens blāķis un es nevaru atļauties to neredzēt.
linkpost comment