koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 14th, 2014|05:12 pm

chrono
Vienreiz man gandrīz izcēlās kautiņš ar vienu indivīdu, kurš negribēja pavākties malā, kad es (un vēl pāris cilvēka) viņam gribēju pabraukt garām. Speciāli gāja pa ietves vidu un runāja pie sevis, ka viņam riebjas velobraucēji, ka viņiem te nav vietas un ka malā kustēties nekustēsies.

Pa lielam jau tas viss ir sīkums. Vienmēr ir pa kādam cilvēkam, kas savas neapmierinātības dēļ bruks tev virsū, mēģinot tam atrast formālu pamatojumu. Viņa tāpat drīz mirs, vari rast mierinājumu tajā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: