koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 17th, 2014|01:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Oranžais portāls un tā vēstuļu sistēma... Sasodīts.
linkpost comment