koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 11th, 2014|01:30 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Mani draugi cibiņi pēdējajā laikā pastiprināti raksta zem atslēgas. Vairāki. Interesanta sagadīšanās.
linkpost comment