koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 30th, 2014|01:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā darbadiena šeitan, tad es uz citu kantori lasos. Viu. Viegls prāts.
linkpost comment