koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 10th, 2014|01:26 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jau vecs raksts, bet nosaukumus dievīgs: Par krāpšanu apsūdzētajam Minetam prokuratūra pieprasa naudas sodu
linkpost comment