koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 23rd, 2014|09:12 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Atklāju sandaļu sezonu citādi baigi cepina.

Šorīt, protams, Bērnības Milicija.
linkpost comment