koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 21st, 2014|09:41 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Katrs ir pārstrādājies un ir noguris citādāk.
linkpost comment