koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 19th, 2014|09:02 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Sky and more - ne priekš visiem". Tad jau noteikti priekš manīm. Es jau esmu tāds citādāks nekā pārējie.
linkpost comment